Мы в Google+

Сейчас на сайте

Сейчас 14 гостей онлайн
Вторник, 13 Марта 2012 15:04

Договір про співпрацю з КП "Плесо"

Автор 
Оцените материал
(2 голосов)

ДОГОВІР

ПРО СПІВПРАЦЮ

м. Київ                                                                                                                       25 жовтня  2011р.

Громадська організація «Спілка човнярів Київщини» (надалі іменується "Сторона 1") в особі Голови правління Зозулі Віктора Миколайовича, що діє на підставі статуту, з однієї сторони, та Комунальне підприємство «Плесо» Виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) по охороні, утриманню та експлуатації земель водного фонду м. Києва (надалі іменується "Сторона 2") в особі Генерального директора Походія Павла Івановича, що діє на підставі статуту, з іншої сторони (в подальшому разом іменуються "Сторони", а кожна окремо – "Сторона"), виходячи зі схожості цілей, статутних завдань та враховуючи, що співпраця між організаціями створить сприятливі умови для реалізації власних планів уклали цей договір про співпрацю (надалі іменується "Договір") з метою об’єднання зусиль, створення та реалізацію спільних планів.

  1. 1. Сторони домовились:

1.1. Налагодити погоджену та перспективну співпрацю, яка б відповідала їхнім цілям, завданням, а також спільну діяльність з питань покращення якості охорони, утримання та експлуатації внутрішніх водойм і  земель водного фонду Києва;

1.2. Розробити та виконати комплекс заходів по запобіганню, обмеженню і ліквідації наслідків забруднення, засмічення і виснаження внутрішніх водойм Києва, покращення рекреаційної спроможності та екологічного стану внутрішніх водойм островів на них та прилеглих територій;

1.3. Співпрацювати у сфері проведення науково-виробничої і організаційно-господарчої діяльності щодо створення і розвитку спортивно-оздоровчої, розважальної і соціально-культурної інфраструктури на землях водного фонду м. Києва.

1.4. Організовувати та упорядковувати господарчу діяльність у сфері створення і розвитку спортивно-оздоровчої, розважальної і соціально-культурної інфраструктури на землях водного фонду, створювати спортивні, спортивно-туристичні, спортивно-фізкультурні клуби та дитячі секції при них;

1.5. Розробити спільні програми, щодо покращення життя мешканців міста та забезпечення їм рівних можливостей для зайняття водними видами спорту, туризму, відпочинку, можливості користування водоймами, землями водного фонду, винесення їх  на розгляд та ухвалу керівництва міста;

1.6. Спільно брати участь у заходах, направлених на захист навколишнього середовища, збереження русел річок, існуючих місць відпочинку, захист прибережних смуг водойм від незаконного будівництва;

1.7. Поширювати культуру відпочинку на водоймах, та сприяти підвищенню громадської свідомості відпочивальників;

1.8. Обмінюватись інформацією, що буде включати не тільки обмін офіційними листами, а також буде передбачати інформаційний обмін виконавчих органів Сторін, як то телефоном, засобами факсимільного зв’язку, електронною поштою;

1.9. Проводити спільні наради, конференції, інформувати одна одну про результати власної діяльності;

1.10. Спільно діяти для досягнення цілей та завдань, що передбачені статутними документами Сторін, будувати власні правовідносини на принципах чесного партнерства, захищаючи та відстоюючи взаємні інтереси один одного;

 

 

 

  1. 2. Напрямки сприяння:

2.1 "Сторона 1" сприяє Стороні 2 :

2.1.1. У збиранні інформації про екологічний та санітарний стан водойм;

2.1.2. У популяризації системи захисту населення в місцях організованого відпочинку на внутрішніх водоймах та пляжах м. Києва;

2.1.3. У проведені просвітницької роботи серед населення щодо безпеки поводження на воді;

2.1.4. У проведенні роботи з благоустрою територій водного фонду;

2.2 Сторона 2 сприяє Стороні 1:

2.2.1. У підготовці, організації та проведенні започаткованих «Стороною 1» проектах та програмах: Безстрокова екологічна акція «Човнярі за чистоту довкілля», створення спортивних, спортивно-туристичних та спортивно-фізкультурних клубів та дитячих секцій при них, започаткування інших екологічних, спортивно-масових громадських програм та акцій, поширення їх серед населення, проведенні спортивних, спортивно-масових та спортивно-розважальних заходів;

2.2.2. У діяльності водно-моторним , спортивно-фізкультурним, водно-туристичним клубам, та дитячим секціям при них, створеним та створюваним «Стороною 1», в тому числі і у питаннях надання (закріплення) земельних ділянок із земель водного фонду;

  1. 3. Для реалізації вищезазначених цілей, Сторони можуть створювати робочі групи для розроблення необхідної документації та подання для розгляду і затвердження до КМДА.
  2. 4. Інші умови, або напрямки співпраці між сторонами можуть бути обумовлені та закріплені підписанням додаткових угод, які є невід’ємною частиною цього договору.
  3. 5. Сторони визначають цей Договір як акт партнерства. Сторони визнають, що положення цього Договору є обов’язковими для виконання, при цьому Сторони домовляються не зводити співробітництво лише до виконання зазначених домовленостей, а також вживати всіх необхідних заходів для подальшого ефективного розвитку ділового партнерства.
  4. 6. Договір набуває чинності з дня його підписання та діє протягом 5 років з дня його підписання.
  5. 7. Договір укладено у двох автентичних примірниках, по одному примірнику для Сторін, кожен з яких має рівну юридичну силу.

 

МІСЦЕ ЗНАХОДЖЕННЯ ТА РЕКВІЗИТИ СТОРІН:

СТОРОНА 1

ГО «Спілка Човнярів Київщини»

02068,  м. Київ,

вул. Ревуцького, буд. 34, кв. 181,

Код ЄДРПОУ 36506467

р/р 2600807093001/980 в ВАТ «ЕРДЕ БАНК»  МФО 380667

Свідоцтво про реєстрацію №342696

від 15.05.2009р.

тел.  (044)  565-20-79

СТОРОНА 2

КП «Плесо»

02660 м. Київ,

вул. Микільсько-Слобідська, 7

Код ЄДРПОУ 23505151
Р/ р № 260013017123

в  ПАТ КБ  “Актив-Банк”
МФО 300852

Свідоцтво платника податку №100130369

Телефон: 541-18-11

Підписи сторін

За СТОРОНУ 1

В.М. Зозуля _____________________

За СТОРОНУ 2

П.І. Походій _____________________

м. п.                                                                                                     м. п.

 

Прочитано 12631 раз Последнее изменение Вторник, 13 Марта 2012 15:04

Оставить комментарий

Убедитесь, что вы вводите (*) необходимую информацию, где нужно
HTML-коды запрещены